Կառավարում

Ստորև ներկայացված են Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող 14 քաղաքական ուժերի միայն հանրայնացված նախընտրական ծրագրերը:

 

 • Գետնանցումների ողջամիտ շահագործում

 •  Թույլտվությունների դիմումային համակարգի դյուրացում

 • Գնումների թափանցիկություն

 •  Գույքահարկի եւ ԱՊԶ-ների շինթույլտվության արժեքի վերանայում

 •  Քաղաքապետարանի տնօրինության տակ գտնվող գույքի եւ պետական այլ հանրային վայրերի պետականացում եւ անթերի բարեկարգում (զբոսայգիներ, գետնանցումներ, Վերնիսաժ, ինչպես նաեւ հանրային մի շարք այլ առեւտրային վայրեր)

 • Վթարային շենքերի վերացում՝ նորակառույցներում բնակիչներին բնակարան հատկացնելու պայմանով

 • Բազմաբնակարան շենքերի կառուցման թույտվությունը հաստատելիս անպայման հաշվի առնել բնակիչների երեխաների՝ իրենց բնակավայրին մոտ սովորելու կենսական իրավունքը եւ թողնել տարածք պետական դպրոց կառուցելու համար

 • Գերեզմանատների վերահսկում եւ բարելավում հավասարության կարգով

 • Ոչ մի արտոնություն պաշտոնյաներին

 •  Ֆինանսական վերահսկողության համակարգի վերանայում, օպտիմիզացում

 • Ծառայողական մեքենաների թվի կրճատում եւ արժեքային համակարգի սահմանում

 • Անիմաստ պաշտոնների կրճատում

 • Պետական պաշտոնյաների գործուղումների խիստ ֆինանսական վերահսկում

 • Համատիրությունների արդիականացման ժամանակակից մեխանիզմի եւ տոտալ վերահսկման համակարգի ներդրում

 • Շենքերի կամ համատիրությունների լիազորված անձանցից հանձնաժողովի ստեղծում, պարբերական քննարկումներ, առաջնահերթությունների ու թերացումների լուսաբանում

 • Պարբերական եւ շարունակական հանդիպումներ բնակիչների հետ

 • Հաշվի առնելով, որ ոլորտային մի շարք հարցեր առհասարակ կարգավորված չեն, ուստի առաջնահերթության կարգով մշակել եւ ընդունել համապատասխան կարգավորումները եւ թվայնացնել դրանցից բխող թույլտվությունների հայցման եւ տրման գործընթացները

 • Շարունակել արդեն իսկ կանոնակարգված գործընթացների թվայնացումը, ինչը կհանգեցնի տնտեսվարողների աշխատանքի հարմարության եւ արդյունավետության, ինչպես նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման եւ թափանցիկության բարձրացմանը

 • Ներդնել քաղաքի 24 ժամյա կառավարման համակարգ, կամ պատկերավոր ասած՝ գիշերային քաղաքապետի ինստիտուտ:

 • Քաղաքապետարանում չաշխատող, սակայն աշխատավարձ ստացող մարդիկ չեն լինի։ Պարգեւավճար կստանան բացառապես իրենց գործը բարեխղճությամբ կատարող աշխատակիցները։

 • Քաղաքապետարանի համակարգի ծառայողական ավտոմեքենաների թիվը կրճատվել 70 տոկոսով:

 • Ստեղծել Երեւանի բյուջեի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող ավագանու ստուգող ու վերահսկող մշտական հանձնաժողով, որի անդամների մեծամասնությունը կհանդիսանան ավագանու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները

 • Ավագանու կազմում ստեղծել հակակոռուպցիոն հանձնախումբ, որին կվերապահվի քաղաքային բյուջեի, լիցենզիաների ու թույլտվությունների ու կայացված որոշումների օրինականության նկատմամբ հսկողության գործառույթ, որի անդամների մեծամասնությունը կհանդիսանան ավագանու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները

 • Իրականացնել կիսակառույց շինությունների հաշվառում, դրանց սեփականատերերին կտրամադրենք ողջամիտ ժամկետ՝ շինարարությունն ավարտին հասցնելու, կամ այդ շինություններն օտարելու, կամ ապամոնտաժելու համար

 • Երեւանում բացառել ապօրինի շինարարությունը, ինչպես նաեւ քաղաքաշինության ոլորտում որեւէ տեսակի հովանավորչությունը

 • Ստեղծել Երեւանի քաղաքապետին կից ճարտարապետական խորհուրդ

 • Անձնագրավորել մայրաքաղաքի բնակարանային ֆոնդը, ստեղծել բնակարանային ֆոնդի վերակառուցման եւ պահպանման համալիր ծրագիր

 • Ավագանու իրավասությունների շրջանակում ընդլայնել վարչական շրջանների աշխատակազմի լիազորությունները

 • Հինգ տարվա ընթացքում ամբողջողվին լուծել ինքնակամ կառույցների  օրինականացման հարցը

 • Հինգ տարվա ընթացքում ամբողջովին լուծել իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանած անհատական բնակելի տների կարգավիճակի հստակեցման հարցը

 • Հիմնովին վերափոխել ու կանոնակարգել գերեզմանատների եւ պանթեոնների գործունեությունը՝ բացառելով որեւէ հովանավորչություն ու արատավոր պրակտիկա։

 • Ուժեղացնել քաղաքային իշխանության վերահսկողությունը շրջակա միջավայրի՝ օդի, ջրի որակի, կանաչ տարածքների պահպանման նկատմամբ, աղբամշակման բարձր չափանիշների սահմանմամբ:

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: 

 

 • Երևան քաղաքում հանրային մասնակցային կառավարման մշակույթի ձևավորում,որոշումների համակողմանի քննարկում և դրանց ընդունմանը հանրության մասնակցության ապահովում՝ ծրագրերի իրականացման բաց և թափանցիկընթացակարգերի /հարցումներ, լսումներ, քննարկումներ, հանրաքվեներ/ կիրառմամբ

 • Երևան քաղաքում կառավարման մարդակենտրոնության և ներառականության ապահովում՝ տարաբնույթ ծրագրերի իրականացման և հասցեական մատուցման միջոցով

 • «Բարեվարքության կանոնագիրք երևանցու և երևանաբնակի համար»՝ Երևանիանունից․

 • «Քաղաքային տուրք» երևանցու կամքով՝ Երևանի համար․

 • «Համայնքային կառավարիչների դպրոցի» ստեղծում․ համայնքային սոցիալական աշխատողների ուսուցման, վերապատրաստման ևորակավորման ծրագրերի իրականացում

 • Երևանը դառնալու է Եվրոպական քաղաքակիրթ ստանդարտներին համապատասխանող կատարյալ մայրաքաղաք՝ մարդակենտրոն, հարմարավետ, կանաչ, մաքուր և անվտանգ։

 • Նախևառաջ կատարել քաղաքային տնտետության անշարժ ու շարժական սեփականության գույքագրում՝ ապահովելով այդ գործընթացի թափանցիկությունը, հաշվետվությունն ու վերահսկողությունը հասարակության կողմից։ Արդյունքում բացահայտված ապօրինություններն ու չարաշահումները, անօրինական սեփականաշնորհման և անբարեխիղճ յուրացման հետևանքները վերացվելու են և գույքը ազգայնացվելու է դատական կարգով՝ ելնելով հանրային շահի և սոցիալական արդարության սկզբունքից

 • Երևանի հիմնախնդիրներից մեկը, որի կանոնակարգման համար կարևորագույն գործիք պետք է հանդիսանա խելացի լուծումը, անշուշտ, խցանումներն են։ Խցանումներից հնարավորինս խուսափելու համար ժամանակակից լուծումները թույլ են տալիս պլանավորել տրանսպորտի շարժը՝ վերլուծելով և մոդելավորելով այն։

  • Երթևեկության վերլուծությունը ներառում է՝ տրանսպորտային հոսքերի լիարժեք պատկեր, հոսքերը՝ ըստ տրանսպորտային տեսակների, իրական ժամանակում խցանումների և ծանրաբեռնվածության պատկեր` շտապ օգնություն, փրկարար ծառայություն, ոստիկանություն, անձնական մեքենաներ, քաղաքային տրանսպորտի մշտադիտարկում և վերահսկողություն։

  • Երթևեկության մոդելավորումը ներառում է՝ երթևեկության փոփոխության արդյունավետության կանխատեսում, քաղաքաշինության ազդեցության գնահատում տրանսպորտային հոսքերի վրա, երթևեկության բարելավման առաջարկությունների ավտոմատացում՝ երթևեկության գծեր, նշաններ, լուսացույց։

 • Երթևեկության կառավարումն ենթադրում է՝ երթևեկության արդյունավետության զգալի բարձրացում, խցանումների նվազեցում կամ բացառում, էներգիայի և ժամանակի խնայողություն, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կտրուկ նվազում, արտակարգ իրավիճակների վերացման աջակցություն։

 • Հաջորդ հիմնախնդիրը, որի կարգավորման համար պետք է կիրառվեն խելացի լուծումներ, կայանատեղերն են։

 • Երևանցին պետք է սպառողից դառնա կառավարող։

 • Երևանը ոչ միայն պետք է ենթարկվի օրենքներին, այլև ինքը առաջարկի օրենսդրական փոփոխություններ։ Երևանի ավագանին պարտավոր է, երևանցու շահերից ելնելով, համագործակցել ՀՀ կառավարության հետ՝ մասնակից դառնալով օրենսդրական նախաձեռնություններին։

 • Երևանի կառավարման մոդելը պետք է լինի կանոնակարգված, արդար, արդյունավետ։ Մենք արևմտյան մոդելի քաղաք ենք ուզում ստեղծել, որտեղ իրավական հարաբերությունները հստակ կանոնակարգված են։

 • Երևանը պետք է ունենա զարգացման հայեցակարգ և քաղաքապետարանը իր ենթակայության հարցերին պետք է համակարգված լուծումներ տա՝հնարավորինս նվազեցնելով մարդկային գործոնը, բյուրոկրատական քաշքշուկը և բացառելով կոռուպցիոն ռիսկերը։

 • Քաղաքացի-քաղաքապետարան կապի պարզեցում։

 • Աշխատակազմի արդիականացում, հաստիքների օպտիմալացում և աշխատավարձերի վերանայում։

 • Քաղաքապետարան ներկայացված դիմումների դիտարկման սահմանված ժամկետների պահպանում։

ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

 •  Քաղաքի միջավայրը բարեկարգելու նպատակով անհրաժեշտ է լուծել փողոցային առևտրի խնդիրը՝ «Ինչ հնարավոր չի վերացնել, պետք է կառավարել» սկզբունքով։ Մշակել բյուջետային ցուցափեղկերի և սայլակների մոդելներ, մրցույթի միջոցով ընտրել ընկերություններ, որոնք կպատրաստեն այդ ցուցափեղկերը և սայլակները, և տրամադրել փողոցային առևտրով զբաղվողներին։ Դա կարող է դառնալ Երևանի կոլորիտ ստեղծող տարր։ Յուրաքանչյուր վարչական շրջանում տեղադրվող ցուցափեղկերը և սայլակները կարող են ունենալ յուրօրինակ հայկական կոլորիտով դիզայն, որը հատուկ կլինի հենց իրենց վարչական շրջանին։ 

 • Երևանի կառավարման գործընթացի ժողովրդավարացում

 • Երևանի կառավարմանը քաղաքացիների մասնակցություն, համաքաղաքային կարևոր խնդիրների վերաբերյալ Երևանցու կարծիքն ու դիրքորոշումը հաշվի առնելու նպատակով պլեբեսցիտի՝ հանրային քվեարկության ինստիտուտի ներդրում՝ այդ թվում էլեկտրոնային հարթակում

 • Երևանի բնակիչներից հավաքագրված միլիարդավոր դրամների մեծ մասը համատիրությունները ծախսում են վարչական մասի աշխատավարձերի վրա։ Վերացնել համատիրությունները և բազմաբնակարան շենքի պահպանման պարտավորությունը հանձնել Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանատվությանը։

Սույն կուսակցությունը դեռ չի հանրայնացրել իր նախընտրական ծրագիրը: 

 

 • Կառավարման թվային կենտրոնի ստեղծում

 • Երևանի երկարաժամկետ զարգացման պլանի մշակում և հաստատում, շինարարության իրականացում բացառապես գլխավոր հատակագծի սահմաններում

 • Երևանի դիզայն-կոդի մշակում (urban design code)

 • Գերեզմանատեղերի հատկացման ընթացակարգերի կանոնակարգում

 • Համատիրության կողմից գանձվող վճարների վերացում

 • Փոխել մայրաքաղաքի կառավարման որակը՝ ներդնելով «խելացի քաղաքի» մոդելը

 • Երևանի կառավարման համակարգն առավել արդյունավետ դարձնելու և միանձնյա թելադրանքից զերծ պահելու նպատակով անհրաժեշտ է վերանայել դրա ձևավորման կարգը՝ հաշվի առնելով հակակշիռների սկզբունքը: Քաղաքապետը պետք է առաջնային մանդատ ստանա ընտրողներից, այլ ոչ թե՝ ավագանու միջնորդությամբ դառնա մայրաքաղաքի ղեկավար

 • Վերանայել Երևանի քաղաքապետարանի՝ հանրության հետ հարաբերվելու աշխատելաոճը՝ ապահովելով քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակիցների կողմից պարտականությունների պատշաճ և օպերատիվ կատարումը, զերծ պահելով երևանցիներին իրենց հարցերի ու խնդիրների դիտարկման և լուծման առումով անհարկի ուշացումներից ու անթույլատրելի անտեսումներից: 

 • Ակտիվ աշխատանք իրականացնել թմրանյութերի թաքնված ու բացահայտ գովազդի վերացման ուղղությամբ: Օգտագործել քաղաքապետարանի տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսները թմրանյութերի շրջանառության գովազդման դեպքերը բացահայտելու և իրավապահներին ներկայացնելու համար: Իրականացնել կրթադաստիարակչական միջոցառումներ երիտասարդների մասնակցությամբ՝ ընդդեմ թմրանյութերի գործածման ու տարածման: